REGISTER MONITORINGA PITNE VODE

Podobno kot vsako leto, vas vljudno prosimo, da preverite podatke, ki so vpisani v registru monitoringa pitne vode.

Sporočite nam morebitne spremembe v količini distribuirane vode na dan, številu uporabnikov, načinih dezinfekcije in v mestih vzorčenja.

Na podlagi teh podatkov vsako leto načrtujemo vzorčenje pitne vode.

Obveščam vas tudi, da lahko v registru/oskbovalna območja sami dodajate podatke o naseljih in številu uporabnikov v tem naselju. Pri tem bodite pozorni, da je skupno število uporabnikov enako številu uporabnikov, ki je vpisano ob oskrbovalnem območju. Kratka navodila so objavljena v is.mpv.si na uvodni strani pod »dokumenti«.

Za vsako oskrbovalno območje lahko določite tudi vodne vire, ki so vir pitne vode za to oskrbovalno območje.

V primeru vprašanj ali težav, mi lahko pošljete sporočilo na natasa.sovic@nlzoh.si oz. pokličete na 02 45 00 212.

Pripravila:
Dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Vodja enote za vode in tla Maribor