Voda je nenadomestljiva naravna dobrina.
Nujna je za vso življenje na zemlji.

V času, ko se v velikem delu sveta soočajo s pomanjkanjem vode, razviti svet postavlja merila, s katerimi ocenjujemo različne, za človeka pomembne, značilnosti vode.

Poročila

Predstavljamo letna poročila o kakovosti pitne vode.

več

Program

Spoznajte program in cilje monitoringa pitne vode v Sloveniji.

več

Izobraževanje

17
mar 2015

Pitna voda in izvajanje notranjega nadzora:
31. 3. 2015 v Mariboru in 
9. 4. 2015 v Ljubljani.

več